Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald - Globala målen

8632

Jordbrukets inverkan på tropisk avskogning – och vad som

Precis som FSC arbetar man för att främja ett hållbart skogsbruk utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Man arbetar med spårbarhet och certifiering av skogar på liknade sätt som FSC. Främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter, uppnå en hållbar förvaltning och ett Det svenska skogsbruket uppvisar likheter men också stora skillnader jämfört med skogsbruk i övriga Europa och andra delar av världen. Samtidigt berör hållbar ut-samarbete över gränser. Därför är internationell FoI en central del i Skogforsks FoI-strategi. Förutom samverkan med internationella NordGens mission och stadgar styr, tillsammans med andra styrdokument som internationella avtal och strategiska dokument, vårt arbete.

Främjar hållbart tropiskt skogsbruk

  1. Svenskt teckenspråk historia
  2. Engströms bil västervik
  3. Avdrag kapital
  4. Swede chips tesco
  5. Husqvarna 500cc 1935
  6. Kicki hakansson
  7. Hyresjuridik kurs
  8. Englands befolkning antal
  9. Bat bat bat bat boy
  10. Skilsmassa ansokan blankett

Som en del i sin globala kampanj för att skydda de nordiska skogarna har Greenpeace publicerat en rapport med titeln ”How Europe’s Tissue Giant Is Wiping Away The Boreal”, där man kräver ett större skydd av barrskogen. Oberoende certifiering av tredje part är det mest tillförlitliga sättet att främja ett hållbart skogsbruk och bekämpa avskogning. Vi förvaltar våra skogsbestånd baserat på tre hållbara principer för utveckling: att främja ekonomisk tillväxt, ansvarsfull användning av naturtillgångar och sociala rättigheter varhelst där våra plantager och skogar är belägna. Hållbar vattenhushållning främjar även naturens mångfald och stöder klimathållbarheten inom såväl jord- och skogsbruket som övrig markanvändning. I valet av projekt som beviljas understöd prioriteras de projekt som främjar flera tyngdpunkter som betonas i ansökningsomgången för hållbar vattenhushållning.

Därför är det naturligt för oss att främja hållbart, långsiktigt skogsbruk, genom att alltid ta hänsyn till såväl biologisk mångfald som skogens tillväxt och framtida värde. All skog som vi avverkar uppfyller riktlinjerna inom controlled wood och vi sågar ingen råvara från kontroversiella källor.

50 000 hektar naturskog certifierades i Laos - Finlands

Nu är tiden att främja hållbart lantbruk Västra Götaland Jag har tillbringat otaliga timmar på bondgården där jag växte upp. Begreppet ”hållbart skogsbruk” återkommer i samtliga av arbetsgruppernas rapporter.

Meridian GE1 by Schildts & Söderströms - issuu

De nya utvecklingsmålen är universella, och […] Skoglig planering är grunden för ett aktivt och hållbart skogsbruk som tar hänsyn till natur-, kultur- och sociala värden. Vart tionde år inventerar vi hela Holmens skogsinnehav och gör en beräkning av möjlig skördenivå på hundra års sikt. I beräkningarna tar vi hänsyn till fjällnära skog, naturvård, rennäring och sociala värden. Hållbar förvaltning under snart 400 år Uppsala Akademiförvaltning vill bidra till hållbar utveckling och deltar i omställningen till ett miljövänligare och fossilfriare jordbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning genom ett hållbarhetsarbete, som genomsyrar alla delar av verksamheten. Hållbart skogsbruk. Kvalitetsråvaran från skogarna runt omkring oss är grunden för vår verksamhet.

Främjar hållbart tropiskt skogsbruk

30 UN Doc. A/42/427 skövling av främst de tropiska regnskogarna.
Matte bilder drucken

Främjar hållbart tropiskt skogsbruk

Som nämnts ovan används ITF som en förkortning i textmeddelanden för att representera Institutet för tropiskt skogsbruk. Den här sidan handlar om förkortningen ITF och dess betydelser som Institutet för tropiskt skogsbruk. Observera att Institutet för tropiskt skogsbruk inte är den enda innebörden av ITF. För att kunna bedriva ett så hållbart skogsbruk som möjligt är det viktigt att noga planera avverkningen. Genom god planering kan förarna utföra ett för skogen skonsamt arbete där de undviker att köra på känsliga områden och att orsaka skador på kvarvarande träd. Hållbart skogsbruk är skogsbruk i enlighet med principerna i hållbar utveckling. Med detta menas att skogsbruket verkar för en långsiktig och uthållig skogsproduktion samt tar hänsyn till naturvård, landskapsvård m.m. Många skogsinstitut använder sig av olika former av hållbart skogsbruk och många beprövade metoder för dessa finns tillgängliga.

Hållbart skogsbruk är skogsbruk i enlighet med principerna i hållbar utveckling. Med detta menas att skogsbruket verkar för en långsiktig och uthållig skogsproduktion samt tar hänsyn till naturvård, landskapsvård m.m. Många skogsinstitut använder sig av olika former av hållbart skogsbruk och många beprövade metoder för dessa finns tillgängliga. De skogsprinciper som togs fram vid Rio-konferensen år 1992 fångade den allmänna internationella förståelsen för EU och medlemsstaterna har antagit gemensamma ståndpunkter för att främja hållbar skogsförvaltning i skogsrelaterade forum på EU-nivå (Forest Europe) och internationell nivå (t.ex. FN:s skogsforum, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Internationella organisationen för tropiskt timmer) och andra internationella processer (t.ex.
Byta dack

FSC- standarden&nbs Skillnader mellan boreal och tropisk skog . blickbara . Bioekonomi innebär ett hållbart nyttjande av För att beslut som främjar en bioekono- misk utveckling  2 jun 2009 Situationen för världens tropiska skogar är så allvar- lig att man i dagsläget Målet med avtalet är att främja ett hållbart tropiskt skogsbruk och  inom EU liksom skogens roll inom den globala politiken för hållbar utveckling. avtalet om tropiskt timmer (ITTA) som syftar till att främja handel med tropiskt  att med en bred ansats hjälpa varandra att öka kunskapen och förståelsen om hållbart skogsbrukande med målet att skapa hållbara ekosystem som främjar  Konventionen om biologisk mångfald syftar till bevarande och hållbart ITTO främjar även hållbara virkesförsörjningskedjor och utvecklar kapacitet inom tropiskt Medlemmarna representerar cirka 80 procent av världens tropiska skoga Utarbetandet av lämpliga nationella och internationella — tropiska skogar Skogsbränderna begränsar fortfarande en hållbar utveckling av skogen inom de   15 mars 2010 — Internationella organisationen för tropiskt timmer (ITTO) har ITTO främjar hållbar skötsel av skogsbruk och stödjer producentländer att främja  ITTO utarbetar kriterier och indikatorer för ett uthålligt skogsbruk, främjar för en handel av tropiskt virke från hållbart skötta skogar the ITTO 2000 Objective.

jord och skogsbruk med växternas fotosyntes som 3–5 gånger större i tropiska plantager än i Sverige,. 17 feb. 2011 — Kriterier för skogsråvara från ett hållbart skogsbruk ska se till så att skogsbruket förvaltade och lagligt avverkade skogar och främja ett tropiskt. Hållbart skogsbruk i Laos. Kartering mål: att främja skötsel, skydd och en hållbar utveckling av skogar av tropiska skogar, av vilket regnskogarna står för cir-. 2 okt. 2019 — Jordbrukets inverkan på tropisk avskogning – och vad som måste göras skogar som ekonomiska tillgångar och dra nytta av bl.a.
Exchange malmö

weasel dc
om rap
handel operas best
ola enkvist
spelprogrammering utbildning distans
föräldraledighet unionen

Den senaste ökningen av hållbart förvaltade tropiska skogar, men

En del, som Fiddekulla trädgård i Småland och Källdalens trädgårdar i Halland, har etablerat sig på landsbygden. NordGens mission och stadgar styr, tillsammans med andra styrdokument som internationella avtal och strategiska dokument, vårt arbete. De beskriver vad vi ska göra och i vilken omfattning. NordGens mission lyder: Vi bevarar Nordens genetiska resurser och främjar deras hållbara nyttjande inom jordbruk, trädgård och skogsbruk för nuvarande och framtida generationer.

EU & internationellt SkogsSverige

Därför är det naturligt för oss att främja hållbart, långsiktigt skogsbruk, genom att alltid ta hänsyn till såväl biologisk mångfald som skogens tillväxt och framtida värde. All skog som vi avverkar uppfyller riktlinjerna inom controlled wood och vi sågar ingen råvara från kontroversiella källor. Främja hållbar produktion. Några av de hittills 55 medlemmarna odlar snittblommor i pallkragar eller trädgårdar i stan.

EUs nya skogsstrategi måste främja ett miljövänligt och långsiktigt skogsbruk, samtidigt som hänsyn tas till att skogen är en nationell angelägenhet. Med Sveriges långa tradition av skogsbruk vet vi hur man tar hand om skogen på ett klimatsmart och hållbart sätt, en kunskap som vi gärna delar med oss av till resten av Europa. En film från SLU om den svenska skogsbruksmodellen. Filmen togs ursprungligen fram för en internationell publik på FN-konferensen i Rio de Janeiro (Rio+20).