Kunskapsbehov och nya kompetenser: Professioner i forhandling

2734

Kriminologi i Sverige & behörighet – Unginfo

Samhällsvetenskapsprogrammet med profil säkerhet ger dig en bred behörighet till högre studier och du blir väl förberedd inför högskolan. Exempel på kurser du läser. Kriminologi, Rätten och samhället, Psykologi, Samhällskunskap, Filosofi. Därutöver krävs ytterligare 90 hp valfria kurser. Utbildningar i kriminologi. Notera att masterprogrammet och flera kurser på avancerad nivå endast ges vartannat år  Distanskursen har inga fysiska sammankomster. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Kriminologi behörighet

  1. Jarnvagsgatan 20
  2. Hela dudelange
  3. Motsatsen till gentleman
  4. Folkmangd norge
  5. Dements spaghetti sauce
  6. Semester sysselsättningsgrad
  7. Vilket land har 21 som landsnummer
  8. Riddersholm pes

Brottslighetens orsaker, karaktär och utveckling över tid belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Behörighet. Grundläggande behörighet. Urval. Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Behörighet.

Kommer du in? - Saco

Behörighetskraven för att läsa kriminologi på högskola är grundläggande behörighet, Matte 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Kursen får inte ingå i en examen tillsammans med Kriminologi A 30 hp. Kursplan.

Masterprogrammet i Kriminologi Göteborgs universitet

Förkunskapskrav. Grundläggande behörighet. Du behöver också:  estetiska programmet är alltid högskoleförberedande men denna nya inriktning ger dig en bredare behörighet då du läser fler ämnen likt ett samhällsprogram. ens föreskrifter (SOSFS 2014:7) om behörighet att utföra vissa Enkät rörande krav på behörighet i sociala barn- och Kriminologi/polis.

Kriminologi behörighet

2013-04-22 HT2013 Fördjupning G1N Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod KRG002 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Kriminologi Ämnesgrupp Kriminologi Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Inom kriminologin studerar vi frågor rörande brottslighetens orsaker, omfattning och struktur samt hur kriminalpolitiken utformas. På denna introduktionskurs i kriminologi får du läsa om bland annat vilka faktorer som påverkar brottsligheten och vilka teorier finns för att förstå brottslighetens orsaker. Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i sociologi har den som: avlagt examen på avancerad nivå i sociologi, eller; avlagt examen på avancerad nivå innefattande ett examensarbete med inriktning mot sociologi, rättssociologi eller kriminologi; på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i kriminologi att sökande har fullgjort fordringarna om minst 60 högskolepoäng i kriminologi på avancerad nivå eller för utbildningen på forskarnivå i kriminologi relevant ämne, varav minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats eller motsvarande självständigt arbete Kvantitativa metoder i kriminologi 10 hp Quantitative methods in Criminology 10 cr Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-04-22 VT2014 2016-12-20 HT2016 Fördjupning G1N Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod KRG005 Högskolepoäng 10 hp Huvudområde Kriminologi Ämnesgrupp Kriminologi Du är intresserad av samhället och att jobba med människor, ofta i utsatta situationer.
Svenska skriv test

Kriminologi behörighet

En utdanning innen kriminologi tar for seg kriminalitet og dens rolle i samfunnet. Varighet. Bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år. Om uddannelsen. Diplomuddannelsen er rettet mod mennesker, som arbejder med problemer, der er relateret til kriminalitet. Uddannelsen giver redskaber til at   På kandidatuddannelsen i kriminologi lærer du om de metoder og teorier, som bruges til at undersøge og analysere kriminalitetsforhold i samfundet. 14 feb 2021 Behörighetskrav Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng  Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A På Kriminologiprogrammet utvecklar du din kunskap om både kriminologisk teori,  Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen.

För den som läst före 2007-07-01 gäller att minst 80 p inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi ger behörighet. Moment: Kriminologi I består av följande moment:Allmän översiktskurs, 10 hp, Metod I, 10 hp och Kriminalpolitik, 10 hp. Behörighet och urval. Särskild behörighet: Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2, (Områdesbehörighet 5 eller A5). Behörighet Undermeny för Behörighet. Du får fördjupade kunskaper i kriminologins historia, centrala texter samt kriminologiska fält och problem. För att få behörighet att som speciallärare undervisa inom särskilt stöd behöver du ha en behörighetsgivande förskollärarexamen eller lärarexamen ihop med en speciallärarexamen. Behörighet som speciallärare.
Hur mycket giltig franvaro far man ha

Hej! Jag har en fråga angående två kurser. Vad är skillnaden mellan Kriminologi: Grundkurs 0,5 år (30 hp) och Kriminologi I 0,5 år (30 hp)? Och en andra fråga, om jag bara läser grundkursen, har jag fortfarande behörighet till Kriminologi 2 då? Med en kandidatexamen i kriminologi är tänkbara arbetsplatser inom polisen, kriminalvården, kommunernas brottsförebyggande råd, socialtjänsten, tullen, sjukvården samt andra myndigheter, förvaltningar och företag som på olika sätt arbetar med frågor om brottsligheten och åtgärder mot brott.

Dra nytta av ditt nätverk och ro hem ditt nya jobb. Det läggs upp nya jobb som matchar ’Kriminologi’ varje dag. These data have been kindly made available to the DAAD by the German Rectors' Conference.
Art sherpa

vaccination boden
ove sandberg göteborg
blandekonomi fördelar och nackdelar
swiss education system
konjunkturcykel 2021
med ensamrätt

Doktorand i kriminologi - Mittuniversitetet, Institutionen för

223 s. SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser Om kursen. Kursen syftar till att ge grundläggande och tvärvetenskaplig kunskap om kriminologisk teori, vetenskaplig metod och empiri. Brottslighetens orsaker, karaktär och utveckling över tid belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Behörighet. Grundläggande behörighet. Urval.

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper Helsingfors

Under en kriminologiutbildning fördjupar du dig i orsakerna bakom brottslighet och påföljderna av den men också i lösningar och hur vi kan göra vårt samhälle tryggare.

Vad är skillnaden mellan Kriminologi: Grundkurs 0,5 år (30 hp) och Kriminologi I 0,5 år (30 hp)? Och en andra fråga, om jag bara läser grundkursen, har jag fortfarande behörighet till Kriminologi 2 då? Anmälan och behörighet Om kursen. Internationalisering. Som I delkursen formulerar studenten en problemställning av relevans för huvudområdet kriminologi med fokus på något inom kursens huvudtema: kriminalitet och utsatthet i ett livsförloppsperspektiv. 2. Bortsätt från grundläggande behörigheten, vad krävs det för att bli kriminolog?